Publicerad 4 juli 2019

Trafik för en attraktiv stad - introduktion

Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Balans eftersträvas mellan de olika trafikslagen och mellan tillgänglighet och andra stadskvaliteter. Detta kräver att samhällsplaneringen utgår från ett helhetsperspektiv.

Trast har utvecklats efter hand och består nu av en hel familj av skrifter. Förutom de två huvuddokumenten Trast handbok och Trast underlag finns ett antal fördjupningar. Denna skrift sammanfattar Trast, beskriver framgångsfaktorer, effekter och vikten av anpassning till lokala förutsättningar.

Köp 5 st eller fler för 80 kr/st

Trafik för en attraktiv stad Pdf, 1 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR