Publicerad 4 juli 2019

Trafik för en attraktiv stad - handbok

Handboken visar hur man kan påverka färdmedelsfördelningen. Arbetet tar sig olika uttryck beroende på kommunens förutsättningar. Resultatet av arbetet kan vara en trafikstrategi, ett underlag till översiktsplanen, en trafikplan, en områdesplan för förnyelse eller andra dokument som berör resor och transporter i kommunen.

Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Trafik för en attraktiv stad består av flera delar. Denna del (TRAST Handbok) är avsedd att vara en hjälp i kommunens processinriktade arbete med trafikfrågorna.

Köp 5 st eller fler för 80 kr/st

Trafik för en attraktiv stad - handbok Pdf, 3 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR