Publicerad 2 april 2020

Tips och inspiration för språk och integration, verktygslåda

Verktygslådan vill inspirera till insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn. Vi vänder oss till dig som i ditt arbete möter denna grupp under sin föräldraledighet.

  • Del 1 lyfter fram tips på aktiviteter och kommunexempel.
  • Del 2 är en praktisk vägledning för uppföljning, i syfte att synliggöra framsteg och säkerställa att målsättningarna med insatserna uppfylls.

Verktygslådan - Tips och inspiration för språk och integration i öppen förskola, beställ eller ladda ner

Verktygslådan del 1: Tips på aktiviteter och kommunexempel, webb

Verktygslådan del 2: Vägledning för uppföljning, webb

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset