Publicerad 2 april 2020

Tips och inspiration för språk och integration, verktygslåda

Verktygslådan vill inspirera till insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn. Vi vänder oss till dig som i ditt arbete möter denna grupp under sin föräldraledighet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR