Publicerad 7 november 2022

Tillgänglig vård

Vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick tillsammans med regeringen år 2015 en överenskommelse ”Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård”. Den innehåller uppdrag och mål för SKL:s arbete med att bidra till att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

Den här skriften riktar sig till chefer, ledare, medarbetare, verksamhetsutvecklare – alla som på ett eller annat sätt vill få konkreta tips och råd om hur verksamhets utveckling kan bidra till en bättre tillgänglighet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.