Publicerad 22 november 2019

Tillgänglighetsdatabasen

En plats som är tillgänglig för dem med särskilda behov är en plats som är bra för alla. Men hur gör vi för att prioritera tillgänglighetsfrågorna och hur ser vi till att bedriva ett långsiktigt, systematiskt tillgänglighetsarbete?

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är idag den enda databasen i Sverige som erbjuder möjlighet för alla typer av verksamheter att tillhandahålla tillgänglighetsinformation och samtidigt få uppföljningsrapporter och åtgärdslistor.

Syftet med denna rapport är att sprida information om hur TD som verktyg kan underlätta för fastighetsorganisationernas arbete med tillgänglighet.

Tillgänglighetsdatabasen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset