Publicerad 25 november 2019

Tänk efter före - risk och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv

Regering och riksdag har tagit initiativ till ny lagstiftning, som syftar till att göra centrala samhällsfunktioner mindre sårbara för katastrofer och ålägger kommuner, landsting och statliga myndigheter att utarbeta särskilda risk- och sårbarhetsanalyser samt ta fram planer för hantering av extraordinära händelser. Rapporten behandlar landstingens risk- och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset