Publicerad 21 november 2019

Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan

Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkningen, samtidigt som många medarbetare i förskolan och skolan uppnår pensionsålder, ökar behovet av personal.

Det innebär att det kan behövas ungefär 150 000 nya medarbetare fram till 2023. I rapporten presenteras nio strategier som tillsammans möter rekryteringsutmaningarna.

Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset