Publicerad 10 april 2019

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden

Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Även om välfärdens arbetsgivare rekryterar tiotusentals nya medarbetare varje år och är vana vid stora omställningar, blir behovet av nyrekryteringar de kommande åren en utmaning.

Men det finns mycket som kommuner, landsting och regioner kan göra för att klara kompetensutmaningen. I den här rapporten fokuserar vi på tre strategier som på olika sätt bidrar till att minska behovet av rekryteringar.

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset