Publicerad 10 april 2019

Sveriges viktigaste jobb engagerar

Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiverade och engagerade på hela arbetsmarknaden. Dock finns det utmaningar när det gäller till exempel karriärmöjligheter, ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön.

I den här rapporten presenteras därför goda exempel och förslag på åtgärder för att förbättra detta.

Sveriges Viktigaste Jobb engagerar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset