Publicerad 3 februari 2020

Studie av brukarmedverkan

Vad brukarmedverkan egentligen innebär är komplicerat och forskningen är begränsad. Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för brukarmedverkan i arbetet med ekonomiskt bistånd med utgångspunkt från handläggares och brukares erfarenheter och perspektiv.

Genomgången av forskningsläge, begrepp och resultat bidrar med kunskap i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla brukarmedverkan. Studien är genomförd inom ramen för ett nationellt treårigt utvecklingsprojekt som SKR driver tillsammans med 27 kommuner och forskare, i syfte att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet.

Studie av brukarmedverkan

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset