Publicerad 19 augusti 2019

Stödmaterial för klagomålshantering framtaget av SKL och Friskolornas riksförbund

En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Den kan också ge viktig information till kvalitetsarbetet vilket kan bidra till högre kvalitet i verksamheterna för alla barn och elever. Rätt ordnad kan klagomålshanteringen även bidra till en ökad resurseffektivitet och minskad administration.

Detta stödmaterial har tagits fram av Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.

Stödmaterial för klagomålshantering framtaget av SKL och Friskolornas riksförbund Pdf, 460 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR