Publicerad 22 november 2019

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2012. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt
regional utveckling.

Denna rapport finns bara som elektroniskt dokument.

Till rapporten hör tabellbilaga med tabeller om befolkning, ekonomi och verksamhet. Den finns publicerad på vår webbplats: Tabellbilaga

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset