Publicerad 28 november 2019

Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013

Rapporten redovisar statistik för verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna för år 2013. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR