Publicerad 5 juli 2019

Stärkt skydd för barn och unga - handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

SKR har tagit fram denna handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. Syftet är att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

I handlingsplanen finns sammanlagt 44 förslag inom tre områden:

  • Verksamheten ska ha ett tydligt uppdrag.
  • En god arbetsmiljö med kontinuerlig kompetensutveckling.
  • tillgång till aktuell kunskap med möjlighet att tillämpa den.

Stärkt skydd för barn och unga - handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset