Publicerad 21 januari 2021

Stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner

SKR har tillsammans med NSG patientsäkerhet och i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet inom regionerna. Verktyget med tillhörande genomförandestöd ska utgöra ett stöd för regionen att genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i regionen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset