Publicerad 26 november 2019

Sök EU-stöd 2013 - energibesparingsstöd till offentliga lokaler

Det finns många program från vilka fastighetsägare kan söka EU-stöd för energibesparingsåtgärder. Trots detta är det få svenska offentliga fastighetsorganisationer som söker EU-medel, fastän det finns ett behov av energieffektiva åtgärder. Det vill vi ändra på. ; I detta PM får du vägledning om hur du kan ansöka om EU-stöd för energi-effektiviseringsarbeten i offentliga fastigheter och lokaler. Vi har gjort en genomgång av de möjligheter som finns för offentliga fastighetsorganisationer att söka EU-stöd med information om vilka program som finns, vad de har för syfte och inriktning samt vilken typ av projekt de ger stöd till.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset