Publicerad 25 november 2019

Slutrapport - Bättre vård med kvalitetsregister

Ett nationellt genombrottsprojekt under 2012 med syfte att förbättra vårdens kvalitet.

Elva team och två register berättar i den här rapporten om hur de arbetat med att:

  • Minska slöseri med patienters tid
  • Öka kvalitet och patientsäkerhet
  • Öka tillfredställelse hos patienter

Slutrapport - Bättre vård med kvalitetsregister

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset