Publicerad 25 november 2019

Slutrapport - Bättre vård med kvalitetsregister

Ett nationellt genombrottsprojekt under 2012 med syfte att förbättra vårdens kvalitet.

Elva team och två register berättar i den här rapporten om hur de arbetat med att:

  • Minska slöseri med patienters tid
  • Öka kvalitet och patientsäkerhet
  • Öka tillfredställelse hos patienter

Slutrapport - Bättre vård med kvalitetsregister Pdf, 3 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR