Publicerad 25 november 2019

Slutrapport - Bättre vård med kvalitetsregister

Ett nationellt genombrottsprojekt under 2012 med syfte att förbättra vårdens kvalitet. Elva team och två register berättar i den här rapporten om hur de arbetat med att:

Minska slöseri med patienters tid
Öka kvalitet och patientsäkerhet
Öka tillfredställelse hos patienter

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset