Publicerad 22 augusti 2019

Skolans rekryteringsutmaningar

Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges en bild av hur läget ser ut de kommande åren och exempel på insatser och strategier för hur behoven kan mötas lokalt.

De områden som lyfts fram handlar dels om åtgärder för att öka antalet lärare, dels om åtgärder för att utveckla organisation och arbetssätt.

Skolans rekryteringsutmaningar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset