Publicerad 25 november 2019

SKL och folkbildningspolitiken

Sommaren 2012 fattade SKL:s styrelse beslut om detta dokument kring folkbildningspolitiken. ; Förbundet har en betydelsefull roll att spela inom folkbildningspolitiken, dels som instiftare av och medlemsorganisation i

Folkbildningsrådet som på statens uppdrag fördelar de statliga bidragen till folkbildningens organisationer, dels som den samlade företrädaren för kommunala och landstingskommunala bidrags-/anslagsgivare. Två uppdrag, med emellanåt oförenliga intressen, samlade på SKL.

SKL och folkbildningspolitiken

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset