Publicerad 25 november 2019

Skapar vårdsystemen skillnader i vården - en jämförelse mellan åtta länder

I debatten är ofta utgångspunkten att variationerna har att göra med sjukvårdssystemet. Ofta uttrycks det som att det handlar om olika prioriteringar och budgetramar hos huvudmännen.

Är då skillnaderna mindre i länder med andra sjukvårdssystem? Sveriges Kommuner och Lansting har låtit Sven- Eric Bergman, konsult, ta fram en internationell jämförelse om skillnader i länder med olika sjukvårdssystem. Den omfattar åtta länder: Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, England och Kanada.

Skapar vårdsystemen skillnader i vården - en jämförelse mellan åtta länder

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset