Publicerad 1 juli 2019

Skapa goda ljudmiljöer

Syftet med handboken är att sammanställa dagens kunskap och uppdatera SKL:s tidigare handböcker. Den vänder sig främst till handläggare inom kommunerna som arbetar med trafikplanering och bulleråtgärder. Åtgärder som begränsar buller från väg- och spårtrafik beskrivs men störst utrymme ges åt vägtrafikbuller.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.