Publicerad 21 november 2019

Skador i vården - resultat från nationell mätning med strukturerad journalgranskning under perioden jan-mars 2012

Den undersökning som redovisas i den här skriften är den största nationella journalgranskning som hittills genomförts i Sverige. 3900 journaler har granskats under en tremånadersperiod under 2012. Journalerna kommer från sjukhus i hela Sverige. Psykiatrisk vård omfattas inte.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset