Publicerad 21 januari 2021

Skador inom psykiatrisk vård 2019

I rapporten beskrivs hur skador och vårdskador fördelar sig exempelvis mellan kön och ålderskategorier. Unikt för journalgranskning (MJG) inom psykiatri är att markörer även utnyttjats för att kartlägga brister i följsamheten till riktlinjer och överenskomna arbetssätt.

Rapporten är den andra i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän psykiatrisk- och rättspsykiatri vård som genomfördes i 20 av 21 regioner i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under 2019. Undersökningen omfattar 4 573 journaler och är internationellt sett den största inom psykiatrisk verksamhet som genomförts på nationell nivå.

Skador inom psykiatrisk vård 2019

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset