Publicerad 2 juli 2020

Samverkan och förnyelse

En spaning över omställningen i hälso- och sjukvården under fem månader med corona.

Svensk hälso- och sjukvård har genomgått en stor omställning under covid-19-pandemin. Den rör dels kapacitetsökningar i intensivvården och omställning av resurser och personal, dels snabbt förändrad organisering, stärkt samverkan och samordning, förändrade arbetssätt och digitalisering. Omställningen och kapacitetsökningen i hälso- och sjukvården har varit en förutsättning för att rädda liv. De viktigaste framgångsfaktorerna är samverkanoch förnyelse. Rapporten är en spaning över omställningen under fem månader med corona.

Samverkan och förnyelse, webbrapport

Samverkan och förnyelse (PDF) Pdf, 994 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset