Publicerad 17 april 2019

Samverkan mellan skola och kulturskola

För att öka kunskapen om samverkan mellan kulturskola och skola genomförde SKL i november en enkätundersökning som besvarades av 213 kulturskolechefer.

Rapporten ger en översiktlig bild av vilka typer av samverkan som förekommer och inom vilka skolformer, vad samverkan syftar till och vilka effekter samverkan upplevs ha. I resultatet framgår också vilka faktorer som upplevs främja respektive försvåra samverkan.

Samverkan mellan skola och kulturskola

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset