Publicerad 21 november 2019

Samordnad kollektivtrafik- och bebyggelseplanering

Denna skrift analyserar planeringsprocessen i tre svenska städer med fokus på hur väl kollektivtrafik- och bebyggelseplanering har integrerats. Syftet med skriften är att fördjupa kunskapen om hur kollektivtrafikfrågor och fysisk planering kopplas samman samt att mot denna bakgrund identifiera vilka kriterier som avgör hur pass samordnad och integrerad kollektivtrafik¬planeringen och bebyggelseplaneringen blir.

Skriften vänder sig till både tjänstemän och politiker som deltar i samhällsbyggnadsprocessen inom kommunerna och i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. De privata byggherrarna är också en viktig målgrupp för skriften.

Samordnad kollektivtrafik- och bebyggelseplanering

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset