Publicerad 26 augusti 2022

Säker läkemedelsanvändning i primärvård

I samarbete med kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och apotek

Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadas i vården. Förutom det mänskliga lidandet leder felaktig läkemedelsanvändning till betydande samhällskostnader.

Sex yrkesorganisationer har med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i samarbete med Region Skåne, Landstinget Sörmland och Stockholms läns landsting utvecklat en metod i syfte att bidra till att minska antalet läkemedelsrelaterade problem för patienten. Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där rätt förskrivning utifrån patientens sjukdomsbild och förutsättningar att följa förskrivningen är grunden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.