Publicerad 16 september 2020

Riskgruppsorienterat arbetssätt

SKR:s analys visar att det går att identifiera riskgrupper för högre sjukfrånvaro både på medarbetar- och arbetsplatsnivå utifrån den data som arbetsgivaren har tillgång till. Ett utvecklingsarbete har genomförts i Region Norrbotten och Skåne. Sjukfrånvaron i båda regionerna hade minskat mer än det nationella genomsnittet.

I ett riskgruppsorienterat arbete ska arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro identifieras. Arbetsgivaren genomför aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, organisations-, medarbetarnivå.

Riskgruppsorienterat arbetssätt

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset