Publicerad 8 maj 2020

RIPS 19 - Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld 2019

De kommunala tjänstepensionerna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och regionernas förpliktelser.

Sedan 1964 har värdering skett enligt beräkningsmetoder som rekommenderats av SKR och dess föregångare. Dessa metoder har uppdaterats, främst i samband med att pensionsbestämmelserna har ändrats. I RIPS 19 redovisas senaste versionen av riktlinjerna.

RIPS 19 - Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld 2019

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset