Publicerad 25 november 2019

Revisorer kommunicerar

Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad vill revisorer uppnå med sin kommunikation? Vilka strategier, aktiviteter och kanaler fungerar bäst? Vår förhoppning är att denna skrift ska ge inspiration, tankar och stöd i ; det lokala arbetet för att öka genomslaget av revisorernas arbete.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset