Publicerad 8 april 2021

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020

SKR och regeringen har tecknat flera överenskommelser sedan 2015 om Kvinnors hälsa och förlossningsvården. Via överenskommelserna har särskilda medel för insatser inom området tilldelats regionerna.

Rapporten syftar till att redovisa de drygt 400 insatser som gjorts under året samt dra lärdomar från regionernas arbete under 2020.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset