Publicerad 2 april 2020

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019

Denna rapport syftar till att sammanfatta och dra lärdomar från regionernas arbete under 2019. Rapporten utgör en sammanfattning av regionernas arbete, men är också tänkt att användas som ett stöd för regioner och verksamheter att lära av varandra.

För att förbättra vården före, under och efter graviditet samt för att stärka insatser för kvinnors hälsa har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen tecknat flera överenskommelser sedan 2015. Genom överenskommelserna har särskilda medel för insatser tilldelats regionerna. Regionerna ska årligen återrapportera hur medlen använts.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019 Pdf, 8 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR