Publicerad 12 april 2019

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018

År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2018 fördelades 1,8 miljarder kronor till regionerna för att utveckla vården före, under och efter graviditet.

Rapporten bygger på regionernas redovisningar för 2018 och syftar till att ge en samlad bild av status i det omfattande utvecklingsarbete som pågår runtom i landet.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset