Publicerad 17 april 2019

Regional biblioteksverksamhet

Denna rapport har som ambition att belysa frågor kring regional biblioteksverksamhet. Rapportens målgrupp är främst kultur- och bibliotekschefer samt kulturnämnder på lokal och regional nivå.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset