Publicerad 25 november 2019

Regionala trafikförsörjningsprogram - utvärdering 2012

Enligt den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet ska de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upprätta och besluta om regionala trafikförsörjningsprogram.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav i maj 2012 Sweco i uppdrag att utvärdera innehållet i den första generationens trafikförsörjningsprogram. I denna rapport redovisas goda exempel och metoder som kan utgöra ett stöd i det fortsatta arbetet med nästa generations regionala trafikförsörjningsprogram, vilket redan inletts på flera håll i landet.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset