Publicerad 21 januari 2021

Regionala flygplatser

Denna skrift beskriver de ekonomiska förutsättningarna för regionala flygplatser och deras roll i transportinfrastrukturen samt flygets miljöpåverkan. Flyget har en samhällsviktig funktion för att Sverige ska fungera. Det handlar om allt från sjuktransporter och brandflyg till transporter av personer och gods.

Underlaget till denna skrift togs fram innan Coronapandemin bröt ut. Påverkan på flygsektorn generellt och på de regionala flygplatserna har varit mycket kraftig. Vilka de långsiktiga effekterna blir kan idag inte förutses och behandlas därför inte. Mycket talar dock för att de utmaningar som de regionala flygplatserna står inför är än större än före pandemin.

Regionala flygplatser

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset