Publicerad 7 maj 2019

Reflektioner kring kvalitet, resultat och effektivitet

SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att under cirka två år utforska negativa och positiva effekter av dagens styrning och diskutera vad som blir viktigt i framtiden och de nya inslagen i styrningen av offentligt finansierad verksamhet. Ett fokusområde tar upp frågan om kvalitet och resultat.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset