Publicerad 28 november 2019

Rätt rustad för inredning : metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler

Vid ny- och ombyggnad av vårdfastigheter är det viktigt att i ett tidigt skede involvera alla parter i investeringsprocessen såväl för byggnad som för utrustning och inredning, samt att samordna dessa två parallella processer.

Denna skrift vänder sig i första hand till brukare av vårdbyggnader som står inför ett lokalförändringsprojekt, kanske för första gången. En annan viktig målgrupp är byggprojektledare som ska informera verksamheten om hur ett lokalförändringsprojekt går till och ofta har samordningsansvaret.

Rätt rustad för inredning : metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset