Publicerad 16 mars 2020

Rapport enkät e-legitimationer

För få en uppdaterad bild av behoven genomförde SKR 2019 en enkätundersökning och i denna rapport redovisas och analyseras inkomna svar med fokus på kommuner och regioners behov inom området.

Mängden e-tjänster som kräver e-legitimation växer ständigt och hantering av digital identitet är verksamhetskritisk för omfattande delar av offentlig förvaltning och förutsättning för fortsatt utveckling av digital service. Behoven är stora för kommuner och regioner av att utbyta information mellan organisationer och i takt med att fler processer digitaliseras blir det en förutsättning att det finns ett sätt att kunna identifiera medarbetare i tjänsten både inom och över organisationsgränser.

Rapport enkät e-legitimationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset