Publicerad 26 november 2019

Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal

God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal.

Kommunikationen ska ske så att patient och närstående får möjlighet att förstå den information som ges. Förståelse är en förutsättning för att patienten ska kunna bli delaktig och agera utifrån given information. Kommunikation är en del i all behandling och vård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR