Publicerad 22 november 2019

PsykosR - nationell kvalitetsregister för psykosvård

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret PsykosR är att tillhandahålla mått för nationella kvalitetsjämförelser och utgöra underlag för lokalt förbättringsarbete inom vården för psykossjukdom.

PsykosR - nationell kvalitetsregister för psykosvård

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset