Publicerad 22 november 2019

Prognoserna och samhällsekonomin

Rapporten är en beskrivning av hur Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med att ta fram förbundets makroekonomiska prognoser. Den är framtagen inom ramen för priofrågan »Välfärdens långsiktiga finansiering« som bedrivs mellan åren 2012 och 2016.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset