Publicerad 31 augusti 2023

Processtöd för att planera Nära vårds lokalförsörjning - vägledande skrift

Detta är ett stödmaterial för att underlätta för regionerna att formulera och hantera lokalförsörjningsfrågor som omställningen till Nära vård kan medföra.

Syftet med detta stödmaterial är att underlätta för regionerna att formulera och hantera de strategiska och operativa lokalförsörjningsfrågor som omställningen till Nära vård kan medföra. Stödmaterialet innehåller en vägledande text, underlagsmaterial till workshops och ett antal lärande exempel från regioners och kommuners arbete med lokalförsörjningen för Nära vård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.