Publicerad 25 november 2019

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2011

I denna rapport redovisas uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset