Publicerad 27 november 2019

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2009

En sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik.

I denna rapport redovisas uppgifter avseende verksamhet hos privata läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa (lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnast).

Redovisningen omfattar uppgifter från landstingen, regionerna och Gotlands kommun.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset