Publicerad 28 november 2019

Planera för en effektiv lokal- och energianvändning

Den energisnålaste kvadratmetern är den vi aldrig behöver bygga. Som fastighetsägare kan detta tyckas självklart men det är ett tankesätt som kan visa sig problematiskt i praktiken.

I den här skriften finns strategiskt stöd för planering och effektivt nyttjande av lokaler ur ett energiperspektiv. I skriften kan du bland annat läsa om olika faktorer som påverkar lokal- och energianvändningen. Du kan också läsa om olika åtgärder för att på bästa sätt hantera dessa faktorer. För att enkelt kunna följa upp energiarbetet finns också ett kapitel som hanterar olika jämförelsetal så att fastighetsorganisationer effektivt kan se sina förbättringar.

Köp 5 st eller fler för 275 kr/st

Planera för en effektiv lokal- och energianvändning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset