Publicerad 16 juni 2020

Patientsäkerhet och arbetsmiljö

En vägledning för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Syftet med denna vägledning är en ökad integrering av patientsäkerhet och arbetsmiljö. I vägledningen beskrivs och illustreras de många likheterna i lagstiftningarna samt tips och goda exempel. Att integrera och levandegöra ledningssystem för patientsäkerhet och arbetsmiljö kan bidra till en mer resurseffektiv styrning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.