Publicerad 9 november 2022

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård

Trots att den svenska hälso- och vården håller hög kvalitet skadas människor i vården varje dag. Det är skador som i många fall hade kunnat undvikas. Den här vägledningen ger en övergripande bild av riskerna i och kring den kommunala hälso- och sjukvården.

Kopplingen mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö är av stor vikt. Vägledningen förespråkar genomgående förebyggande arbetssätt. Den beskriver grundläggande metoder och arbetssätt för att göra vården säker samt innehåller flera hänvisningar till fördjupning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR