Publicerad 28 november 2019

Patienter i specialiserad vård 2007

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om hälso- och sjukvård i landstingen, regionerna och Gotlands kommun.

I denna rapport redovisas statistik om sluten vård och läkarbesök i specialiserad vård för 2007. Den ersätter den årliga rapport Patienter i slutenvård som Sveriges Kommuner och Landsting gett ut under flera år samt rapporten Patienter i öppen specialiserad vård som publicerats för 2006.

I denna rapport presenteras statistik om vårdkontakter i specialiserad vård med uppgift om patienternas kön, ålder, diagnoser med mera. Enskilda sjukvårdshuvudmän har analyserats ur både ett produktions- och ett konsumtionsperspektiv. Uppgifterna är hämtade ur Socialstyrelsens patientregister och har bearbetats av Sveriges Kommuner och Landsting.

Till rapporten hör en tabellbilaga (i Excel) som finns i två delar.

Patienter i specialiserad vård 2007

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset