Publicerad 18 december 2020

Palliativ vård i SÄBO

I den här rapporten redovisas data från Svenska palliativregistret för att ge en bild av kvaliteten inom den palliativa vården.

Särskilt fokus har legat på palliativ vård i SÄBO. Vi har också velat ge en bild av symptom och vårdinnehåll till patienter som avlidit med covid-19.

Palliativ vård i SÄBO

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset